Jesteś w:

Internet

Co należy wykonać jeśli modem automatycznie się resetuje?

Jeżeli w czasie pracy diody modemu sygnalizują, że został on zresetowany (diody zapalają się kolejno z różną szybkością), nie należy ponownie resetować modemu, ani tym bardziej wyłączać zasilania modemu. Należy wówczas odczekać, aż świecenie diod się ustabilizuje do prawidłowego ustawienia. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy modem zostanie zresetowany z przyczyn systemowych i nie powinna trwać dłużej niż około 1-2 min. jakiekolwiek przerwanie tej procedury może powodować problemy z dalszą ciągłością łącza. Dlatego przypominamy, iż modem powinien być w sposób ciągły podłączony do zasilania i nie należy przeprowadzać jego włączeń i wyłączeń bez uzasadnionej przyczyny, jak np. wyjazd z domu na dłuższy czas czy remont.

Co oznacza że będę posiadał stały dostęp do Internetu?

Oznacza to, że nie będziesz musiał każdorazowo wdzwaniać się do Twojego dostawcy internetu, tak jak ma to miejsce w przypadku połączenia telefonicznego lub ADSL - teraz po prostu włączysz komputer i od razu będziesz mógł korzystać z zasobów Internetu.

Co robić gdy modem sam się zresetuje?

Jeżeli w czasie pracy diody modemu sygnalizują, że został on zresetowany (diody zapalają się kolejno z różną szybkością), nie należy ponownie resetować modemu, ani tym bardziej wyłączać zasilania modemu. Należy wówczas odczekać, aż świecenie diod się ustabilizuje do prawidłowego ustawienia. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy modem zostanie zresetowany z przyczyn systemowych i nie powinna trwać dłużej niż około 1-2 min. jakiekolwiek przerwanie tej procedury może powodować problemy z dalszą ciągłością łącza. Dlatego przypominamy, iż modem powinien być w sposób ciągły podłączony do zasilania i nie należy przeprowadzać jego włączeń i wyłączeń bez uzasadnionej przyczyny, jak np. wyjazd z domu na dłuższy czas czy remont

Co robić, gdy nie można połączyć się z Internetem?

1. Należy upewnić się czy nie została uszkodzona instalacja telewizji kablowej oraz połączenie modemu kablowego z komputerem. Częstym przypadkiem jest rozłączenie przewodów np. gdy znajdują się one za biurkiem lub innym stanowiskiem komputerowym.

2. Upewnić się, że modem kablowy jest włączony do źródła zasilania, a w przypadku modemów firmy Thomson i Motorola dodatkowo czy jest zapalona dioda POWER lub INTERNET. Modemy te posiadają przycisk uśpienia i nagminnym przypadkiem jest wyłączanie jego działania właśnie tym przyciskiem. Dlatego przypominamy: dioda POWER lub INTERNET musi być zapalona, aby komputer miał dostęp do sieci i Internetu

3. Upewnić się, czy sterowniki karty sieciowej są prawidłowo zainstalowane w systemie. Podstawową cechą prawidłowo zainstalowanej karty sieciowej jest właściwie pobrany przez komputer adres IP. Jak to sprawdzić napisano w poprzednim punkcie. Najprostszym sposobem poradzenia sobie z wadliwie zainstalowanymi sterownikami jest usunięcie ich z systemu i zainstalowanie na nowo. Przed tą czynnością należy się upewnić, że posiadamy płytę CD lub inny nośnik ze sterownikami do karty sieciowej oraz płytę instalacyjną systemu Windows. Przeinstalowane sterowniki ustawią wszystkie opcje sieciowe w tryb automatyczny, czyli komputer i sieć komputerowa zestawią połączenie na podstawie informacji wysłanych przez serwer, co zapewni prawidłowe działanie łącza oraz brak możliwości ręcznego konfigurowania. W opcjach internetowych, w panelu sterowania, w zakładce obsługa, w pozycji ustawienia sieci LAN należy wyłączyć wszystkie opcje.

4. Należy sprawdzić czy terminowo opłacany jest abonament za usługi.

5. Należy sprawdzić czy jest poprawnie skonfigurowane konto e-mail na serwerze i czy jest odbierana

6. Należy wykonać procedurę RESET.

7. W przypadku dalszych problemów z usługą prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, MAC modemu, książeczki opłat przed kontaktem z nami).

Czy opłata za usługę dostępu do Internetu jest zależna od czasu połączenia?

Nie. Czas połączenia z siecią Internet nie wpływa na opłatę abonamentową za usługę dostępu do Internetu. Możesz korzystać całą dobę nie spoglądając na zegarek i martwiąc się o wysokość opłaty abonamentowej ponieważ zawsze będzie w takiej samej wysokości.

Czy posiadając usługę do Internetu mogę podłączyć więcej niż 1 komputer?

Zgadzamy się na podłączenie maksymalnie 3 terminali (urządzeń końcowych typu komputer klasy PC, netbook, notebook / laptop, konsola gier itd.). Podłączenie kolejnych terminali wykonuje Abonent we własnym zakresie zakupując na własny koszt urządzenie typu switch (przełącznik), router, router Wi-Fi (bezprzewodowy router) access point Wi-Fi (bezprzewodowy punkt dostępu) oraz ewentualne okablowanie, karty sieciowe. Podobnie jak zakup montaż oraz konfiguracja urządzeń przeprowadzana jest przez Abonenta.

Czy posiadając usługę do Internetu zyskam bezprzewodowy dostęp do Internetu?

Nie. Modemy kablowe łączą się z komputem za pośrednictwem kabla sieciowego zakończonego wtykami RJ-45. Aby uzyskać dostęp bezprzewodowy należy we własnym zakresie zakupić, zamontować oraz skonfigurować odpowiednie urządzenia wykorzystujące standard Wi-Fi.

Czy posiadając usługę dostępu do Internetu zyskam bezprzewodowy dostęp do Internetu?

Nie. Modemy kablowe łączą się komputerem za pomocą kabla sieciowego zakończonego wtykami RJ-45. Zastosowanie urządzeń typu router Wi-Fi, access point Wi-Fi (bezprzewodowy punkt dostępowy) umożliwia korzystanie z usługi dostępu do Internetu na nie wielkich obszarach. Najczęściej jest to do ok 100m w terenie zabudowanym oraz 400m w terenie otwartym. Powyższe zależne również jest od wielu czynników takich jak zakłócenia, przeszkód jakie musi pokonać sygnał Wi-Fi.

Czy prędkości usługi dostępu do Internetu jest gwarantowana?

Nie. Nasze łącza umożliwiające osiąganie pewnych maksymalnych prędkości. Łącza gwarantujące określoną prędkość są łączami przeznaczonymi przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych, a nie do użytku domowego. Dodatkowo trzeba pamiętać, że są to łącza bardzo drogie i gdybyśmy oferowali łącza z prędkością gwarantowaną, koszt korzystania z usługi byłby kilkukrotnie wyższy.

Czy uruchomienie usługi Internet wpłynie negatywnie na jakość usług telewizji analogowej i cyfrowej?

Nie. Uruchomienie usługi dostępu do Internetu nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług .

Czy usługa dostępu do Internetu jest opatrzona limitem transferu danych?

Nie. Usługa dostępu do Internetu nie posiada limitu transferu danych, dlatego nie ma konieczności śledzenia ilości przetransferowanych danych z i do sieci Internet. W związku z powyższym opłata abonamentowa nie jest zależna od ilości przetransferowanych danych z i do sieci Internet oraz nie ma obowiązku dokupowania pakietu transferu danych jak np. u operatorów GSM.

Dane na fakturze są niepoprawne. Co zrobić?

W przypadku stwierdzenia niezgodności w danych na elektronicznym obrazie faktury, należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta  (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, MAC modemu, książeczki opłat przed kontaktem z nami) w celu weryfikacji poprawności danych i zapobieżenia ponownemu ich użyciu w kolejnych miesiącach rozliczeniowych.

Dlaczego nie mogę korzystać z Internetu chociaż mieszkam w zasięgu sieci?

Korzystanie z usługi dostępu do Internetu jest możliwe wszędzie tam, gdzie docierają dwukierunkowe łącza sieci. Część obszarów, w których świadczone są pozostałe usługi nie zostały jeszcze zmodernizowane na potrzeby usługi dostępu do Internetu. Pragniemy świadczyć usługi na jak największym obszarze w związku z tym systematycznie modernizujemy naszą sieć.

Dlaczego nie należy wyłączać modemu kablowego?

Modem musi pracować w trybie ciągłym (24 godziny na dobę) aby utrzymać optymalne warunki jego pracy i jakości dostarczanej usługi, prac konserwacyjnych i konfiguracyjnych łącza! Dla dobra Abonentów dostarcza informacje o stanie łącza w mieszkaniu, w przypadku gdy modem kablowy jest wyłączany powyższe informacje nie są zbierane co uniemożliwia szybką diagnozę ewentualnego problemu.

Jak otrzymać fakturę za Dostęp do Internetu?

Elektroniczne obrazy faktur VAT za usługę Dostępu do Internetu w sieci przesyłane są na konto e-mail użytkownika każdego miesiąca rozliczeniowego. Otrzymany e-mail jest gotowy bezpośrednio do wydruku, w zależności od programu pocztowego abonenta.

Jak przyśpieszyć swoją sieć Wi-Fi?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie networld.pl

Jak skonfigurować konto e-mail na serwerze?

Wszystkie czynności krok po kroku zostały opisane w Instrukcji konfiguracji kont e-mail.

Jak sprawdzić Adres IP i czy komputer pobrał go prawidłowo?

Przykład dla Windows 98/SE/ME Z menu START wybrać opcję URUCHOM i wprowadzić polecenie winipcfg, następnie nacisnąć klawisz ENTER.

 W wyświetlonym oknie wyświetlonych zostanie kilka pól informacyjnych. Pierwsze to rozwijalne menu zawierające listę aktywnych urządzeń sieciowych (jeśli na liście nie ma karty sieciowej, oznacza to, że sterowniki są błędnie zainstalowane). Z listy tej należy wybrać kartę sieciową, za pośrednictwem której podłączony jest modem kablowy (w większości wypadków jest tam dostępna tylko ona). Po dokonaniu wyboru aktualny adres IP zostanie wyświetlony w linii Adres IP i powinien posiadać postać 172.16.xx.xx, gdzie x są zależne od abonenta. Jeśli występuje tam adres rozpoczynający się cyframi 169 lub 192 oznacza to, że komputer nie pobrał prawidłowego adresu IP i nie posiada dostępu do sieci i Internetu. Odświeżenie adresu IP następuje za pomocą przycisków zwolnij wszystko, napraw wszystko.

W przypadku Windows XP, Vista, Seven (7) adres IP można odczytać wcześniej wybierając Menu > Uruchom, bądź korzystając ze skrótu WinLogo + R na klawiaturze, następnie w oknie dialogowym wpisać polecenie: cmd /k ipconfig /all Następnie w oknie wiersza poleceń należy odczytać Adres IP karty sieciowej połączonej z modem kablowym.Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mojej sieci domowej?

Na Abonencie spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie sieci (szczególnie w przypadku rozwiązań bezprzewodowych) przed dostępem osób trzecich. Niezabezpieczona sieć to nie tylko dzielenie się łączem, ale często zasobami domowej sieci LAN, oraz możliwość podsłuchania oraz przechwycenia takich informacji jak nazwy użytkownika oraz hasła, które wykorzystujemy nie tylko przy korzystaniu z poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, ale także korzystając z internetowego konta bankowego.

Pobrane z konta e-mail faktury uległy skasowaniu. Jak uzyskać duplikat?

Elektroniczne obrazy faktur za każdy miesiąc rozliczeniowy są ponownie wysyłane na konto e-mail klienta na koniec każdego roku więc jeśli nie jest to konieczne wystarczy poczekać na zbiorczą wysyłkę roczną.

Procedura RESET

1. Reset modemu wykonuje się wykorzystując przycisk RESET (dotyczy modemów Thomson i Motorola na tylnej ściance opisany jako RESET lub RST - wciskając go delikatnie na około 5 sekund. Po wykonaniu resetu nleży odczekać od 5 do 45 minut do zalogowania modemu. NIE WYŁĄCZAĆ MODEMU Z ZASILANIA (z wyjątkiem pkt. 4) w przypadku braku efektu

 2. Wykonać reset modemu patrz pkt 1. oraz reset komputera odczekać od 5 do 45 min. do zalogowania modemu; w przypadku braku efektu

3. Wykonać reset komputerowy, polegający na naciśnięciu i przytrzymaniu od 5 do 10 sekund do prześwietlenia diod; w przypadku braku efektu

 4. Wyłączyć z zasilania komputer oraz modem (w wyjątkowej sytuacji). Cała procedura RESET może trwać od 5 minut do około 4 godzin. Procedura reset powinna być wykonywana jedynie na niezalogowanym modemie lub na polecenie serwisu. Reset modemu nie ma wpływu na prędkość działania łącza.

Telewizja

Co robić gdy odbierane kanały zacinają się, lub są zniekształcone?

Należy sprawdzić czy problem występuje na większej ilości kanałów, ponieważ czasami szczególnie transmisje na żywo mogą być zakłócone po stronie nadawcy. W przypadku gdy problem występuje na większej ilości kanałów, a niektóre z nich są niedostępne należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, numeru karty smart, książeczki opłat przed kontaktem z nami) podając niezbędne dane w postaci nr umowy, imienia, nazwiska oraz adresu na jakim świadczona jest usługa.

Co robić w przypadku komunikatów sugerujących uszkodzenie bądź problem karty smart?

Sprawdzić czy jest poprawnie umieszczona karta smart w STB bądź module CAM. Wyjąć, a następnie po chwili ponowne włożyć kartę smart. W przypadku powtórzenia się komunikatu wyłączyć STB, bądź telewizor i spróbować ponownie. Gdy problem występuje w dalszym ciągu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta  (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, numeru karty smart, książeczki opłat przed kontaktem z nami) podając niezbędne dane w postaci nr umowy, imienia, nazwiska oraz adresu na jakim świadczona jest usługa.

Czym jest dekoder HD

Urządzenie służące do odbioru cyfrowych kanałów HD (ang. High Definition - wysoka rozdzielczość). Jest określeniem sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa. Ogólnie stosowane rozdzielczości: 720p - 1280×720 pikseli 1080i / 1080p - 1920×1080 pikseli

Czym jest dekoder SD

Urządzenie służące do odbioru cyfrowych kanałów SD (ang. Standard Definition - standardowa rozdzielczość) - cyfrowa wersja analogowego standardu PAL 576p - 720×576 pikseli.

Czym jest moduł CAM

Moduł CAM (ang. Conditional Access Module - moduł dostępu warunkowego) - urządzenie umożliwiające odbiór programów płatnych, składające się z karty chipowej (ang. smart card), stosowanej wraz z zewnętrznym modułem CI (ang. Common Interface) - wsuwanej w tzw. gniazdo CI w odbiorniku TV. Aby móc odbierać sygnał cyfrowy odbiornik telewizyjny musi być wyposażony w tuner DVB-C z obsługą MPEG-4 H.264 / AVC, co umożliwi odbiór zarówno kanałów SD jak i HD.

Czym jest telewizja cyfrowa?

Współczesne telewizory LCD oraz plazmowe przystosowane zostały przez producentów do odbioru telewizji cyfrowej, czego efektem może być słaba jakość odbieranego sygnału analogowego.
Wychodząc naprzeciw nowym technologiom przygotowaliśmy ofertę telewizji cyfrowej, która pozwoli na oglądanie nieskazitelnie czystego obrazu z bardzo dokładnym i głębokim odwzorowaniem kolorów.
Telewizja cyfrowa to również EPG czyli elektroniczny przewodnik po programach, dzięki czemu można zobaczyć co jest aktualnie nadawane na poszczególnych kanałach, a dodatkowo można zaplanować, co będzie oglądane później.
W naszej ofercie znajduje się kilkanaście pakietów tematycznych, przez co każdy może wybrać to, co lubi najbardziej.
Oferta pakietów cyfrowych jest ciągle poszerzona tak, aby było dostosowana do potrzeb jak najszerszego grona odbiorców. W obecnej chwili łącznie w ofercie znajduje się już ponad 133 programów, z czego 20 w wysokiej rozdzielczości HD (1080i).Komunikat informujący o zakodowanym bądź niedostępnym kanale?

Sprawdzić czy dany kanał zawarty jest się w pakietach, do których dostęp został wykupiony. W przypadku gdy kanał zawarty jest w wykupionych pakietach należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, numeru karty smart, książeczki opłat przed kontaktem z nami) podając niezbędne dane w postaci nr umowy, imienia, nazwiska oraz adresu na jakim świadczona jest usługa.