Jesteś w:

Ochrona Danych

Co to są dane osobowe i RODO?

Dane osobowe oznaczają:
wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jakie dane o Tobie przetwarzamy?
Przetwarzamy twoje dane osobowe , które nam podasz na przykład podczas zawierania umowy albo które pozyskamy w związku ze świadczeniem usług.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Operatora, zgodnie z RODO, z którą może zapoznać się i pobrać poniżej: 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami. Informacje kontaktowe podane są w punkcie XVI Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Operatora zgodnie z RODO do pobrania powyżej.
Pliki do pobrania